KulturkontaktenKulturkontakten kan være rektor på skolen, eller en person hun/han gir oppgaven til. Funksjonen innebærer å være skolen sin ressursperson, kontaktperson og bindeledd mellom Den kulturelle skolesekken, utøverne og skolen

Ansvar og oppgaver i forbindelse med besøkene fra DKS-Nordland

• Holde seg orientert om programmet

• Være en aktiv kontaktperson i forhold til DKS-kontakten i kommunen og 
  fylkeskommunen og ulike utøvere.

• Det innebærer også å sjekke at datoer i turnèplanen er i orden – og at
  kontaktinformasjon på hjemmesiden er rett.

• Videreformidle og sikre informasjon til klasselærere om de ulike produksjonene  
  (bruke faktaarkene /lærerveiledningene på hjemmesiden).

• Sikre den praktiske forberedelsen, som lokaler, sceneplass, utstyr, avtaler om lyd
  og lys m.m.

• Sikre at utøverne blir vel tatt imot når de kommer til skolen.

• Sikre at utøverne blir presentert for elevene når det er et ønske (på større
  forestillinger fra scene), og at de blir presentert for klasselærerne når tilbudet er
  klasseroms - besøk. Bidra til å sende inn evalueringsskjema etter besøk/forestilling

• Være skolen sitt “talerør” og delta i dialogen som skal hjelpe oss å utvikle 
   DKS Nordland.

• Følge opp “kulturverter” (elever) eller andre som får delegert ansvar ved besøk på
  skolen.

[MER OM KULTURKONTAKTENS OPPGAVER]
[BRUKERVEILEDNING FOR KSYS]