Tilbake
David Gonzales
David Gonzales
David Gonzales
David Gonzales

Hva er lyd?

HVA ER LYD?

Grusomme lyder, vakre lyder, stillhet, støy.

Hva er egentlig lyd, og når blir lyd til musikk?

Forestillingen er utformet i samarbeid med Vitensenteret i Tromsø. Den erfarne realfagspedagogen Astrid Wara formidler sin store kunnskap på engasjerende vis. Musikerne er forsøkskandidater for ulike lydeksperiment samtidig som de spiller flott musikk. Det blir lærerikt, spektakulært, spennende og morsomt.

Her blir det både flammer og smell, ulyder og vakker musikk.


Orkester: NOSO Sinfonietta

Formidler: Nordnorsk Vitensenter/Astrid Wara

Tekst og regi: Perong 48

Læreplanmål

Bruk konserten til å forsterke arbeidet med kompetansemålene i musikk:

Etter 2.årstrinn:

imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, takt- og tonearter

utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og bevegelse

gjenkjenne lyden av og kunne navn på noen instrumenter

Etter 4. årstrinn:

imitere og improvisere over enkle rytmer og klanger

eksperimentere med sang, talekor og instrumenter i enkle samspill

gjenkjenne lyden av og navngi sentrale blåse-, strenge- og slagverkinstrumenter

delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangere

Etter 7.årstrinn:

oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering

improvisere med stemme og instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske, melodiske og harmoniske mønstre

diskutere særtrekk ved kunstmusikk, norsk og samisk folkemusikk, folkemusikk fra andre land og rytmisk musikk

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: NOSO og Vitensenteret
  • I samarbeid med: Utarbeidet i samarbeid med Nordnorsk opera og symfoniorkester, Nordnorsk vitensenter og DKS Nordland. 

Om kunstner / utøver / gruppe

NOSO og Vitensenteret

Publikumskommentarer