Tilbake
Teaterkompaniet Smash
Teaterkompaniet Smash

Verdens undergang og andre problemer (Teaterkompaniet Smash)

Tegneserieteater er en av de kuleste teaterformene som finnes, og kompaniet vil dele litt av hemmelighetene bak hvordan man spiller og jobber det fram! Gjennom denne workshopen får elevene lære nyttige verktøy som setter all teknologi, rekvisitter og scenografi i skyggen når det skal lages teater eller visninger på skolen, og samarbeid, konsentrasjon, kroppslig presisjon og koordinasjon settes på dagsordenen.

Elevene får først se en 20 minutters visning av en svært fysisk, actionfylt og filmatisk teaterstil som kalles tegneserieteater, basert på "Fabeldyr og hvor de er å finne" fra Harry Potter-universet. Deretter blir elevene delt i fem mindre grupper, og de får lære hvordan man jobber med å skape visuelle bilder og uttrykke seg kun ved hjelp av kroppene sine. Her får de også lære et par triks fra scenekamp. Gjennom samspill, lekenhet, konsentrasjon og presisjon lærer elevene hvordan man kan lage hva som helst, i en enkel form der man kun trenger seg selv, hverandre og sin egen fantasi.

Elevene får deretter vise hverandre hva de har jobbet fram i de ulike gruppene, og avslutningsvis vil de besøkende kunstnerne spille visningen igjen, slik at elevene denne gangen kan kjenne igjen det de selv har jobbet med, og se dette med et nytt, gjenkjennende blikk.

Lærerveiledning

Lærerne må være tilstede under hele opplegget. De er hjertlig velkomne til å delta, dersom de ønsker.

Læreplanmål

Relevante læreplanmål frå norsk og kroppsøving som kan koblast opp til tilbodet står skildra under.

Norsk etter 10. trinn:

Elevene skal kunne: "beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder", Elevene skal kunne "samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering"

Kroppsøving etter 10. trinn:

Elevene skal kunne "trene på og bruke ulike ferdigheiter i [ utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og] alternative rørsleaktivitetar"

Kroppsøving vg1:

"gjere funksjonell bruk av ulike ferdigheiter i [utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og] alternative rørsleaktivitetar" "eksperimentere med ulike danseformer og skape dansekomposisjonar"

Kroppsøving vg2:

"praktisere treningsmetodar for å forbetre ferdigheiter i individuelle idrettar, dans og alternative rørsleaktivitetar"

Kroppsøving vg3:

"vise kunnskapar og ulike ferdigheiter i idrett, dans og andre rørsleaktivitetar gjennom funksjonell deltaking i aktivitet, trening og spel", "vurdere eigen kompetanse og korleis ein kan utvikle seg vidare i idrett, dans eller andre rørsleaktivitetar"

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Teaterkompaniet Smash
  • Idé/opplegg: Beskrivelse av opplegget:
    1. Kompaniet spiller en tegneserieteatervisning basert på J.K Rowlings magiske univers.2. Deretter forklarer de hvilke virkemidler som brukes i formen og gir en smaksprøve på alle mulighetene som finnes ved hjelp av det samme materialet som er i visningen.3. Så viser de scenen fra visningen som elevene skal jobbe med på nytt.4. Skuespillerne lærer elevene noen grunntrinn i scenekamp, et par teknikker og sikkerhet.
    5. De fordeler elevene i fem grupper mellom seg for å lære bort scenen som nettopp ble vist. Scenen er kort, slik at det er mulig for alle å løse oppgaven i løpet av workshopen. De leker også noen teaterleker for å gjøre gruppa tryggere og deltar aktivt som skuespillere i prosessen sammen med elevene.
    6. Elevene får mulighet til å vise fram arbeidet sitt for resten.7. Kompaniet viser visningen en gang til om det er tid igjen, slik at elevene kan filme visningen og ta den med seg som fremtidig referanse.

Om kunstner / utøver / gruppe

Alle utøverne er utdannet fra skuespillerlinjen på teaterskolen i Nord-Trøndelag (HiNT / Nord universitet). Flere av dem har turnert i Den kulturelle skolesekken med lignende workshoper tidligere.

Publikumskommentarer

heiPublisert av: birk (klasse - holmstad) – 13.11.2018 11:35
det var et bra og det var artig å lage våre egensPublisert av: Erik (klasse - Holmstad Skole) – 13.11.2018 11:36
Holo, jeg synes det var gøy, det var godt planlagt og musikken innimellom passet.Publisert av: Sandra (klasse - Holmstad skole) – 13.11.2018 11:37
Det var en morsom og interessant forestilling. Veldig spennende. Musikken passet med scenene. Publisert av: Jenny (klasse - Holmstad) – 13.11.2018 11:44
Det var morsomt. Litt skummelt å framføre men det var gøy.Publisert av: Anonym (klasse - Melbu skole) – 15.11.2018 14:50
Det var en veldig morsom forestilling. Fikk litt lite tid å øve på slutten men ellers veldig bra.Publisert av: Hemmelig (klasse - Melbu) – 16.11.2018 11:01