Tilbake

Elever som arrangørkurs

Skolene er stadig i utvikling for å bli en viktigere arena for ulike type arrangementer både i og utenfor skoletiden. Det er viktig at hver skole har et apparat og en arrangørgruppe som legger til rette for at disse opplevelsene blir så gode som mulig.

DKS Nordland tilbyr et heldags arrangørkurs hvor du får lære hva å arrangerere er, om ulike arrangementer, ulike arrangør-roller i et team og får tilgang ulike verktøy som gjør arrangørjobben enklere.

Vi tar for oss de ulike rollene:

  • Vertskap
  • Markedsføring
  • Teknisk produksjon
  • Produksjonsleder
  • Kulturkontakten

Vi inviterer 4-5 elever pluss kulturkontakten på skolen til et 5 timers kurs inkl. lunsj. og det vil bli en liten konsert underveis. 

Se gjerne denne nettsiden/informasjonen før kurset starter 
​​​​​​​https://www.nfk.no/scene-8/ung-kulturproduksjon/elever-som-arrangor/

Påmelding senest 28.august

Bakgrunn for at vi har påmelding er at vi skal få antall elever som deltar, og gjort riktig bestilling på mat for kurset.

PÅMELDING NARVIK 2. SEPTEMBER (Ankenes, Ballangen, Beisfjord, Bjerkvik, Frydenlund, Håkvik, Kjøpsvik)

PÅMELDING NARVIK 3. SEPTEMBER (Narvik Montessori, Narvik U, Narvik vgs. Rombak Montessori, Skistua, Skjomen)

PÅMELDING KONGSVIK 4. SEPTEMBER (Evenes,Kongsvik, Lødingen B og U, Ramsund, Vestbygd)


Lærerveiledning

Kulturkontaktens rolle

Det er viktig at kulturkontakten ved skolen eller stedfortreder(lærer/inspektør/rektor) er sammen med elevene da kurset gjelder for arrangørteamet ved hver enkelt skole. Det vil bli gikk ulike case underveis som skal løses av gruppen ved skolen som helhet, som vil si at man fordeler roller og tar hvert sitt ansvar. 

Kulturkontakt organiserer skyss til seg og elevene og skolene dekker denne utgiften.  

Læreplanmål

Kurset Elever som arrangører kan kobles på Opplæringens verdigrunnlag:  Skaperglede, engasjement og utforskertrang og tverrfaglig tema Bærekraftig utvikling i Overordnet del av ny læreplan (juni 2018).

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

(..)Barn og unge er nysgjerrige og ønsker å oppdage og skape. I opplæringen skal elevene få rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang. Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring. Skolen skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.

2.5.3 Bærekraftig utvikling

(..) Kunnskap om teknologi innebærer en forståelse av hvilke dilemmaer som kan oppstå ved bruk av teknologi, og hvordan disse kan håndteres.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: DKS Nordland
  • Idé/opplegg: Kurset starter med en teoretisk innføringsdel. Etter lunsj vil det bli gruppeoppgaver og en  case hvorpå en av gruppene vil bli tatt ut til å  utføre dette caset i praksis. 

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer

Dette var et veldig inspirerende og godt gjennomført kurs for både kulturkontakter og elevverter. Kjempefint med variasjon mellom teori og praktiske oppgaver. Hilsen Anne LisePublisert av: Anne Lise Jenssen (klasse - Ankenes skole) – 5.9.2019 21:48