Tilbake

Ubeskrivelig! (Silje Solheim Johnsen og Ola Asdahl Rokkones)

Ubeskrivelig!» er en musikk- og danseopplevelse for de yngste skolebarna. I forestillingen Ubeskrivelig! med påfølgende verksted av og med danser Silje Solheim Johnsen og saxofonist Ola Rokkones setter vi ord på dans og musikk. Det å beskrive det man ser og hører kan ofte virke helt... ja, helt ubeskrivelig! Gjennom assosiasjon, improvisasjon, dialog og interaksjon undersøker kunstnerne sammen med barna hvordan man kan sette ord på lyd og bevegelse. Målet er at barna skal få trening i å beskrive det abstrakte. Barna får trygge og romslige rammer å være delaktige i.


Det ønskes velkommen inn i en fargerik og lysfull arena, der man tar plass på innbydende sittebenker og får en danse - og musikkopplevelse virkelig tett på kroppen. Med tanke på at kunst kan være et godt utgangspunkt både for diskusjon og for å la fantasien løpe, ønsker kunstnerne å inspirere til å snakke om kunstopplevelser og å skape glede og engasjement rundt det å se på scenekunst.

I etterkant av forestillinga deltar elevene på et lite verksted, der scenografien og verktøy fra forestillinga tas i bruk. Elevene vil få jobb med å utføre enkle bevegelser på ulike måter. Dette gjøres i samspill med Ola og hans saxofon. Ulike kombinasjoner av Olas spill og elevenes bevegelser prøves ut.    

Læreplanmål

Kompetansemål hentet fra norskfaget:

Etter 2.årstrinn:

Muntlige tekster

  • Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer både som utøver og publikum.
  • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst
  • lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing/publikum

Sammensatte tekster

  • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser

I tillegg får elevene trening i å beskrive noe som i utgangspunktet oppleves som abstrakt.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Silje Solheim Johnsen og Ola Asdahl Rokkones
  • I samarbeid med: Dansearena NordNordland DKS

Om kunstner / utøver / gruppe

Koreograf/danser:
Silje Solheim Johnsen (1986) er utdannet i samtidsdans fra Laban, London og i dansevitenskap, NTNU og hennes virke som dansekunstner er utøvende og skapende. Hun har også undervist mye i Norge, England og USA. Hun jobber mye stedsspesifikt og er opptatt av at dans skal kunne oppleves i forskjellige sammenhenger og at terskelen for å oppleve dans skal være lavere. Hun arbeider med å skape nye, og utvide gamle, arenaer for hvor koreografisk arbeide kan finne sted. I det siste har arbeidet hennes handlet om å gjøre abstrakt dans tilgjengelig for et ungt publikum.

Musiker:
Ola Asdahl Rokkones (1983) har altsaxofon, tenorsaxofon og barytonsaxofon som hovedinstrument. Han studerte klassisk saxofon fra 2000 - 2001 i Paris hos Jean-Yves Fourmeau ved CNR de Cergy-Pontoise. I 2002 flyttet han til Tromsø for å følge utøvende studier i klassisk saxofon hos Vibeke Breian ved Høgskolen i Tromsø - Avdeling for Kunstfag
(Musikkonservatoriet), som han avsluttet i 2007. Mellom 2005 og 2006 fulgte han i tillegg studier i jazzsaxofon med John-Pål Inderberg som lærer. I tillegg til sine studier i jazz og klassisk saxofon, har han en bachelor i instrumentalpedagogikk, med et særlig fokus på musikalske læringsforutsetninger hos voksne. Han har også 30 studiepoeng i musikkteknologi.
Etter å ha avsluttet sin bachelorgrad i 2007, jobber han nå som heltidsmusiker, hovedsakelig med Tromsø og Nord-Norge som virkeområde.

Ola er en av få saxofonister i Norge som jobber profesjonelt innenfor både jazz- og klassisk musikk. I tillegg er han også en aktiv utøver av latinamerikansk musikk, verdensmusikk og folkemusikk.

Publikumskommentarer