Tilbake

Mio min Mio (Nordland teater og Teatret vårt)

- Kampen om det gode 

Regissør Hilde Brinchmann har barneteater som særlig fokusområde, og når hun nå ta fatt i den velkjente barneklassikeren, kan vi vente oss en overraskende opplevelse på barns premisser. 

Vi møter den foreldreløse gutten Bosse som ikke føler seg hjemme hos sine adoptivforeldre i Stockholm, men som på magisk vis reiser til «Landet i det fjerne» hvor han møter sin virkelige far.  

Her er Mio egentlig en prins, og faren har ventet og lett etter ham helt fra han ble født. Men her må også Mio ta opp kampen mot Ridder Kato, som kidnapper barn og undertrykker folk. Sammen med kameraten Jum Jum og hesten Miramis rir han ut for å bekjempe Ridder Kato. 

Læreplanmål

Viser til den generelle delen i læreplanen.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/det-skapande-mennesket/

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Nordland teater og Teatret vårt

Om kunstner / utøver / gruppe

Nordland Teater og Teatret vårt

Publikumskommentarer