Tilbake
Bjørn Leirvik
Bjørn Leirvik
Bjørn Leirvik

Stor-Stina, fortellingen om Långa Lappflickan (Åarjelhsaemien Teatere og KammeRana)

En uvanlig fortelling om en uvanlig jente

Helt fersk forestilling basert på den sanne historien om Christina Chatarina Larsson (1819-1855) fra Malå i Nord-Sverige. Christina Chatarina levde i en tid der det eksotiske og abnorme fikk stor oppmerksomhet. På markeder og sirkus rundt i Europa betalte folk gjerne for å få oppleve vanskapte mennesker og fremmede folkeslag.

Grunnet sin uvanlige høyde fikk Christina Chatarina artistnavnet Långa Lappflickan, og hennes liv ble noe helt for seg selv. Forestillingen er sterkt inspirert av Åke Lundgrens bok med samme navn. Den bygger på et nært samarbeid mellom Åarjelhsaemien Teatere og KammeRana v/ Rana Kulturskole med støtte fra DKS Nordland og Sametinget.

Premiere 8.september 2018.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 

1.1 Menneskeverdet 
1.2 Identitet og kulturelt mangfold
Tverrfaglige temaer:​​​​​​​

2.5.1 Folkehelse og livsmestring

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 

1.1 Menneskeverdet
Formålsparagrafen bygger på menneskeverdets ukrenkelighet og at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av hva som ellers skiller oss.

De bygger på universelle verdier som gjelder for alle uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvor de befinner seg. Barnekonvensjonen er en del av menneskerettighetene og gir barn og unge et særlig vern.  

1.2 Identitet og kulturelt mangfold
Gjennom opplæringen skal elevene få innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter. Elevene skal lære om mangfold og variasjon innenfor samisk kultur og samfunnsliv.

Tverrfaglige temaer:​​​​​​​

2.5.1 Folkehelse og livsmestring
​​​​​​​Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Åarjelhsaemien Teatere og KammeRana
  • Idé/opplegg: Åarjelhsaemien Teatere og KammeRana

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer