Tilbake

Sverre Skrot og Ingenting

Sverre Skrot bor sammen med moren sin på toppen av en skrothaug. Fru Mor er nærmest besatt av tanken på at sønnen skal finne seg ei dame som kan få orden på alt rotet. Og som dessuten kan danse flamenco og sy gardiner. For å få slutt på maset bygger Sverre ei skrotdukke som skal forestille ei dame. Men da han er ferdig, har det blitt til en mann istedenfor. Naboen Healer-Lydia tilbyr å blåse liv i skrotdukka, slik at Sverre får seg en venn. Ingenting heter han. Men går det å an bli venn med Ingenting?

Harald Maximillian Stoltenberg lover en underholdende og ellevill opplevelse for 1-4 klasse, hvor han formidler historien i en kortversjon ved å lese, fortelle, spille karakterer, danse flamenco og vise noen av de 70 tegningene han har laget i boka.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.
Opplæringens verdigrunnlag: 
1.2 Identitet og kulturelt mangfold
1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Tverrfaglige temaer:
​​​​​​​2.5.2 Demokrati og medborgerskap

1.2 Identitet og kulturelt mangfold
(..)Felles referanserammer er viktig for den enkeltes tilhørighet til samfunnet. Dette skaper samhold og forankrer den enkeltes identitet i et større fellesskap og i en historisk sammenheng. En felles ramme gir og skal gi rom for mangfold, og elevene skal få innsikt i hvordan vi lever sammen med ulike perspektiver, holdninger og livsanskuelser. De erfaringene elevene får i møte med ulike kulturuttrykk og tradisjoner, bidrar til å forme deres identitet. Et godt samfunn er tuftet på et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang
Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som påvirker både våre fysiske omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.

2.5.2 Demokrati og medborgerskap
​​​​​​​Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Harald Maxmillian Stoltenberg
  • Idé/opplegg: Historien rommer mange tanker i tida, men først og fremst at kjærlighet mellom to av samme kjønn er like bra som kjærlighet mellom to av motsatte. Så den ytre handlingen om sortering av skrot har også en dobbel betydning om at mennesket ikke kan plasseres i én og samme kasse.Hovedtemaet er mangelvare i norsk barnelitteratur. Det gis ut cirka 300 norske barnebøker hvert år og den lille prosentandelen med dette temaet kan telles på en hånd. Derfor er det viktig å lage en slik bok så barn i tidlig skolealder får et bilde av hvor mangfoldig verden og kjærligheten er. Boka er spekket med humor og fantasi og ligger ganske nært opp til et teatermanus. Det er viktig for forfatteren å vise alt det vi kan få ut av en enkelt bok. Han setter også av god tid til å snakke med elevene.

Om kunstner / utøver / gruppe

Harald har lang fartstid fra Barne- og ungdomsavdelingen i NRK som programmaker og står også bak en rekke hørespill, opplesningsserier, lydbøker og tv-serier for barn.

Senere har han jobbet med barnekultur og teater i København hvor han fortsatt har hovedbase. Her har han også utdannet seg til psykoterapeut og diakon og har jobbet de siste årene for den danske folkekirken. I tillegg til barneteater lager han teaterforløp for utsatte barn på sykehus, krisesentre og for flyktninger.

Sverre Skrot er den andre barneboka hans.

Publikumskommentarer

En fantastisk reise inn i fortellingen om Sverre Skrot og Ingenting :) En genial og fantasifull historie (om så mangt egentlig)! Temaer som også går rett inn i ulike læreplanmål: Toleranse, respekt, rettferdighet, vennskap, kjærlighet, tilgivelse, humor, eventyr....ja, man kan ramse opp.... Elevene våre kosa seg og viste stor innlevelse gjennom forestillingen :))) Stoltenberg "fanga elevene" (og oss voksne!) fra start til slutt. Elevene ble glade da vi viste dem boka vi fikk i gave :) Den skal vi lese (og kanskje spinne videre på historien ;) Tusen takk Harald, og velkommen tilbake til Ballangen skole :) Publisert av: Hege Løvslett (klasse - Ballangen skole) – 17.1.2019 15:21