Tilbake

Spioner, sabotører og krigere

Den nordnorske motstandskampen forteller om mot, oppofrelser, tilfeldigheter og nerver av stål. Hva er man villig til å ofre i kampen for fedrelandet? Og hva skjedde med de som ble avslørt?

Fortellingen om den nordnorske motstandskampen er en beretning om mot, tapperhet, oppofrelser, tilfeldigheter og nerver av stål. Like etter kapitulasjonen 10. juni 1940 startet arbeidet med å stable den norske hjemmefronten på beina i Nord-Norge - likesinnede offiserer, soldater og sivile nektet å oppgi kampen for fedrelandet. Motstanden jobbet blant annet med spionasje på tyske tropper og skip, spredning av illegale nyheter, losing av mennesker over grensen og sabotasjeaksjoner mot den tyske okkupasjonsmakten.

Opplegget er en introduksjon til nordnorsk motstandskamp under andre verdenskrig. Elevene gjøres kjent med tidlige motstandsgrupper og etableringen av MILORG samt etterretningsorganisasjonen XU. Bakgrunn for motstand, relevante personer og ulike arbeidsoppgaver knyttes til faktiske hendelser, og elevene lærer også om skjebnen til de av våre motstandsfolk som falt i Abwehrs og Gestapos klør.

Elevene introduseres til den aktive nordnorske motstandskampen ført av nordmenn i både inn- og utland gjennom enkelthistorier, bilder, dokumenter og gjenstander fra Narvik Krigsmuseums rikholdige og unike samling.Læreplanmål

Bruk besøket til å forsterke arbeidet med følgende læreplanmål:

Samfunnsfag vg1-vg2:

- finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

- diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar

Fra generell del, det meningssøkende mennesket

Oppfostringa skal byggje på det syn at menneske er likeverdige og menneskeverdet ukrenkjeleg. Ho skal grunnfeste trua på at alle er unike: kvar og ein kan komme vidare i eigen vokster, og individuell eigenart gjer samfunnet rikt og mangfaldig. Oppfostringa skal fremje likestilling mellom kjønn og solidaritet på tvers av grupper og grenser. Ho skal vise kunnskap som ei skapande og omformande kraft, både til personleg utvikling og humane samkvemsformer.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Narviksenteret

Publikumskommentarer

Fordi dette opplegget kjem frå Narviksenteret, veit eg at det er kvalitet.Publisert av: Jarl Holstad (klasse - Livets skole) – 13.9.2018 20:57