Tilbake
Sissel M. Berg
Bjørn Leirvik

Raanen vuodna - en hilsen til Rana

"RAANEN VUODNA" eller "En hilsen til Rana"

Mo i Rana ligger i et eldgammelt samisk område. Men Samisk kultur, språk, livsforståelse og landskap er blitt usynlig. Hvor mye har du lært om det på skolen? Hva har skjedd de siste to hundre årene etter at Norge ble en nasjonalstat?

Kristin Risan fra Nordnorsk kunstsenter formidler Sissel M Berghs arbeid med bilder/filmklipp -fra tidligere prosjekter:

Program:

1. Introduksjon, miniforelesning om kunstnere som har hatt tilknytning til området.

Begrunnelse for at den kunstneren vi velger å gå nærmere inn på er Sissel M Berg!

2. Hvordan tar kunstneren Sissel tak i dette? Vi får presentert prosjekt hun jobber med - og vi kan kanskje hjelpe henne å finne noen svar!

3. Hva gjør andre samiske kunstnere for å "snakke" om sin egen virkelighet?

Dere får møte en av dem: Ada Einmo

Opplegget varer i 90 minutter. Målgruppe 5.-7.trinn.

Læreplanmål

Bruk besøket til å forsterke arbeidet med kompetansemål i kunst og håndverk:

Etter 7.årstrinn

  • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur
  • gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg
  • sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Nordnorsk kunstnersenter
  • Idé/opplegg: Nordnorsk kunstnersenter

Om kunstner / utøver / gruppe

ADA EINMO JÜRGENSEN

Freelance koreograf, sceneinstruktør og pedagog. Siste egne produksjoner  ”To Sea or not to See” m/Johan Sara jr (2018) og ”The Other” Chandigarh, India.(2017) Koreografier for ; Beaivvas Natiunala Sámi Teáther, Nordland Teater, Nord-Trøndelag Teater m.fl. Prosjektleder/teatersjef for Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk Teater 1993-2013.  Adjunkt Mjølan Videregående 1997-2005  musikk dans drama. Arbeider med frie grupper, amatører og profesjonelle. scenekunstnere.  ” Klemetspelet” i Leirskardalen 2013-2015-2017 og 2019., med barn, unge, voksne amatører og profesjonelle. ”Dalvedh” med Sissel M Berg, 2014-15.

Nordland Fylkes Kulturpris 2005, Vefsn Kommunes Kulturpris 1989, Statens Garantiintekt for kunstnere 2005-2018. Reise- og studiestipend. Turneer i inn og utland.

Et av de kunstneriske prosjekt i arbeide nå er: ”Som en måse ser det/ Through the eyes of a Seagull/ Guktie moevse vuajna”  - hvor en liten del av arbeidsmåten skal presenteres som  en del av  DKS-prosjektet - En hilsen til Rana

Ada har, som veldig mange bosatt i Rana, ikke noen slekstsrøtter i Rana.

Hun har sine slektsrøtter fra kysten i Nord-Norge: Nesna (Einmoen), Alstahaug, Hadsel i Vesterålen og Gratangen i Sør-Troms.  Ada, med sine foreldre har som de veldig mange kyst- etterkommere flyttet inn til byene, (akkurat som måsen) og slik er det med de fleste også her i Rana. Med dette har det skjedd kulturblandinger, og noen har lagt hele sin opprinnelige kystkultur, sin dialekt, sitt språk, inklusive det sjøsamiske bak seg.. Med dette som bakteppe, og med måsen som sin partner, arbeider hun i flere retninger med kunstprosjektet: «Som en måse ser det» og måsen ser mye…

Publikumskommentarer