Tilbake

Romeo og Julie - Rana U (Nordland teater Ung)

Samtiden preges av sosiale media som presser oss til å fremstå som vellykkede. Selviscenesettelser er et kjent fenomen blant unge mennesker, og denne forestillingens form er selviscenesettelsen.

Hele forestillingen videodokumenteres fortløpende av skuespillerne selv, og projiseres med flere simultane videoer på bakveggen akkompagnert av forskjellige former for musikk.

Shakespeares ”Romeo og Julie” er den klassiske tragedien om ulykkelig kjærlighet. De to ikke få hverandre fordi foreldrene deres er i en blodig strid med hverandre.

Vår ”Romeo og Julie” bygger på samtidens identitetsforståelse hvor både gutter og jenter kan se seg selv tidvis som objekt og tidvis som subjekt. I tillegg har erotikken i vår tid et omskiftelig og metroseksuelt element. Er det disse elementene som kanskje kan forhindre den klassiske tragedien i gravkammeret?

Skrevet av William Shakespeare - bearbeidet av Rolf Alme

Regi/scenografi/kostyme: Rolf Alme

Koreograf: Denis de Visscher

Dramaturg: Nina Gotlibsen

Lysdesign: Johan Haugen

Med utøvere fra NT Ung – Nordland Teaters ungdomsgruppeLærerveiledning

Last ned:
Undervisningsopplegg til Romeo og Julie (Toxic Love)

Teatertekst i klasserommet. Forberedelser, dramapedagodisk opplegg til gjennomføring i klasserommet, samtforslag til etterarbeid. 

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 
1.2 Identitet og kulturelt mangfold
​​​​​​​1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang 

1.2 Identitet og kulturelt mangfold
​​​​​​​Felles referanserammer er viktig for den enkeltes tilhørighet til samfunnet. Dette skaper samhold og forankrer den enkeltes identitet i et større fellesskap og i en historisk sammenheng. 

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang 
Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Nordland teater Ung
  • Idé/opplegg: Rolf Alme og Nordland teater

Om kunstner / utøver / gruppe

NT Ung er Nordland teaters ungdomsgruppe.

Publikumskommentarer