Tilbake

Undercover Refugee

Undercover Refugee er en teaterforestilling basert på Karen Houges reise da hun fulgte syriske flyktninger i 2015 fra stranden på Lesvos og oppover Europa.

Undercover Refugee viser nye sider fra flyktningsruten, grensepolitiet, frivillige, mafia og flyktningene, enn hva som ofte er fortalt i media. Undercover Refugee blander satire, skygge teater, dokumentar teater og humor, og er en duo-forestilling med Karen Houge og David Tann. De er begge er utdannet fra teaterskolen Ecole Philippe Gaulier i Paris.

​​​​​​​Etter forestillingen vises det bilder fra den virkelige turen, og legges opp til dialog mellom skuespillerne og publikum. 

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.
Opplæringens verdigrunnlag: 
1.1 Menneskeverdet 
1.2 Identitet og kulturelt mangfold
1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Tverrfaglige temaer:
​​​​​​​2.5.2 Demokrati og medborgerskap
​​​​​​​2.5.3 Bærekraftig utvikling

1.1 Menneskeverdet
(..) Menneskerettighetene har sitt grunnlag i menneskeverdet og er en viktig del av fundamentet for rettsstaten. De bygger på universelle verdier som gjelder for alle uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvor de befinner seg.
(..) Likeverd og likestilling er verdier som er kjempet fram gjennom historien, og som fortsatt må ivaretas og forsterkes.

1.2 Identitet og kulturelt mangfold
(..)  En felles ramme gir og skal gi rom for mangfold, og elevene skal få innsikt i hvordan vi lever sammen med ulike perspektiver, holdninger og livsanskuelser. 

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet
(..) Opplæringen skal skape en forståelse av at metodene for å undersøke virkeligheten må tilpasses det vi ønsker å studere, og at valg av metode påvirker det vi ser.

2.5.2 Demokrati og medborgerskap
(..) Opplæringen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å møte utfordringer i tråd med demokratiske prinsipper. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. 

2.5.3 Bærekraftig utvikling
​​​​​​​(..) Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Undercover Theatre Company er en norsk/engelsk teatergruppe, trent av den franske klovnemesteren Philippe Gaulier i Paris. Siden 2016 har de spilt for fulle hus i Edinburgh, Paris, Amsterdam, Adelaide, Trondheim, London og Oslo. Karen har bakgrunn som improvisatør i gruppen Lausungene, mens David var tidligere med i Forth Monkey Theatre Company i London. Med seg har de teknikker og skuespiller, William Townsend, fra London.

Publikumskommentarer