Tilbake

Ravn (LumparLab Teaterförening)

RAVN består av historier om liv og død, historier som opptar barn og unge, men også voksne. Historier
som øker vår evne til å forstå hva som skjer med oss og hva som skjer rundt oss. Historier som kan
hjelpe oss til å forholde oss til hverdagslivet og til livets mange utfordringer.
Under forestillingen sitter publikum midt på gulvet og handlingen utspilles rundt og mellom dem.
Erfarne skuespillerne framfører den magiske historien gjennom fortellerkunst, skyggeteater, sang og
bevegelse. Vi håper at elevene skal sitte igjen med tanker og spørsmål omkring egen og andres
eksistens og om liv og død som rammer oss alle. Fortellerformen kan også gi inspirasjon til barns egne
fortellinger.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.
Opplæringens verdigrunnlag: 

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Tverrfaglige temaer:
​​​​​​​2.5.3. Bærekraftig utvikling

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

(..)Opplæringen skal gi elevene en forståelse av kritisk og vitenskapelig tenkning. Kritisk og vitenskapelig tenkning innebærer å bruke fornuften på en undersøkende og systematisk måte i møte med konkrete praktiske utfordringer, fenomener, ytringer og kunnskapsformer.

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

(..)Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: LumparLab Teaterförening

Om kunstner / utøver / gruppe

Grete Sneltvedt, scenekunstpedagog, stemmelærer og skuespiller. Sertifisert av the European
Association for Theatre Culture (kunstnerisk leder Dr. Jurij Alschitz). Ledet Skandinaviskt Center för
Utforskning av Teater(scut) 1997 – 2003. Festivalsjef for Methodika 2001 og 2003. (International
Festival of methods in theatre training). Lektor i scenekunst. Har produsert en rekke forestillinger for
barn og voksne. Pedagog i europeiske prosjekt for profesjonelle skuespillere og regissører. Gjestelærer
på nordiske universitet og høyskoler. Videreutdanning i stemme og tekst (Nadine George) og i
bevegelse (Silvana Barbarini). Kan gi workshop i Storytelling i tillegg til forestillingen hvis det er
ønskelig. www.gretekhne.ax


Silvana Barbarini, danser og koreograf Leder, danser og koreograf i foreningen Vera Stasi (Roma
1985), og leder for virksomheten i Supercinema, Tuscania, Italia. Under 80 og 90 – tallet arbeidet hun
med flere kjente dansekompanier og eksperimentelt teater, med regissører, musikere og visuelle
kunstnere. Som pedagog jobber hun med ”Placement concepts and BMC approach, og i 2009 ble hun
Somatic Movement Educator.” Kan gi en workshop I “Kroppens språk” i tillegg til forestillingen.
http://www.verastasi.com/pagine/menuprincipale.html

Marco Guidi, lysdesigner, musiker og danser. I denne forestillingen jobber han primært med lys og
scenografi.

Publikumskommentarer