Tilbake
Francois Auguste Biard. NNKM
Kåre Kivijarvi - Nordnorsk kunstmuseum
Francois Auguste Biard.
Nordnorsk Kunstmuseum
Nordnorsk Kunstmuseum

Arktiske historier – Blikk på «Nord»

Hva er «Nord»? Er bildene av ditt nord det samme nord som presenteres i kunst, media og reklame?

En konseptuell «ekspedisjons kiste» er utgangspunkt for en kunsthistorisk forelesning og et kreativt arbeidsverksted. Kisten er inspirert av den franske vitenskapelig ekspedisjonen La Recherche som reiste gjennom Nord-Norge og Arktis i 1838-1840. Kisten inneholder historiske og samtidige kunstverk og visuelt materiale fra populærkultur. Hvordan har «blikk fra utsiden» og «blikk fra innsiden» over tid påvirket hvordan vi tenker på nord?

Elevene føres inn i et kreativt reflekterende og skapende rom hvor vi undersøker sammen hvordan vi betrakter og representerer oss selv her i nord og hvordan vi blir sett på og presentert utenfra. Elevenes refleksjoner reiser videre i kisten når den fortsetter sin «ekspedisjon» i Nord-Norge.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.
Opplæringens verdigrunnlag:
1.2 Identitet og kulturelt mangfold
1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Tverrfaglige temaer:
​​​​​​​2.5.3. Bærekraftig utvikling

1.2 Identitet og kulturelt mangfold
(..)Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet.

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet
(..)Opplæringen skal skape en forståelse av at metodene for å undersøke virkeligheten må tilpasses det vi ønsker å studere, og at valg av metode påvirker det vi ser.

2.5.3. Bærekraftig utvikling
(..)En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.
(..)Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Nordnorsk Kunstmuseum
  • Produsent: Nordnorsk Kunstmuseum / Davvi Norgga Dáiddamusea

Publikumskommentarer