Tilbake
Knut Sørhusbakken

LYDSPOR

Tenk etter, finnes det rytmer eller toner i omgivelsene våre? I klasserommet, i skogen, i stua?

Are, Peder og Marius er jazzmusikere og har trente ører, de legger nemlig merke til toner og rytmer overalt og prøver å setter dem sammen til LYDSPOR ved å bruke instrumenter og moderne datateknologi. Det er det morsomste de gjør,- å skape ny musikk som ingen har hørt før.

Typisk for jazzmusikere er å improvisere. Når de lager en rytme teller de, som når vi har matte og når de improviserer dikter dem, som når vi skriver historier. Improvisasjon finnes i alt vi gjør, hver eneste dag, enten man er musiker, barn på skolen eller statsminister i Norge.

- Sett deg godt til rette, lytt og kjenn etter, hva er det du hører? Slik åpner du døren inn til LYDSPOR sitt musikkunivers hvor din fantasi er det viktigste du bruker i møtet med musikken.Her er det ingen rette svar som i matematikk, - tankene dine er frie og du bestemmer selv hva musikken kan bety.

Hva tror du musikerne vil fortelle? En stemning, en følelse eller historie?

Musikerne ønsker å gi publikum gode opplevelser ved hjelp av mystikk, film og musikk og en skjermbasert dialog. Med vakre videoanimasjoner som fargelegger musikken ønsker vi deg velkommen til LYDSPOR- en lytteopplevelse.

Før dere kommer på konsert må lærerne forberede dere på hva jazz og lytting kan være, samt øve på melodien til "Sing a song,song". Når dere har vært på konsert ønsker vi at dere prøver selv å skape musikk ved hjelp av Ipad. Forberedelser er merket med kronologisk rekkefølge.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 
1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Are Rosseland, Peder Simonsen og Marius Gjersø
  • Produsent: DKS Nordland Mette Jordahl-Broback og Jim-Raymond Hansen
  • Idé/opplegg: LYDSPOR er resultatet av musikernes ønske om å vise hvordan de blir inspirert til å skape jazz, at musikk er overalt og at det er uante måter å sette sammen lyder til musikk. Slik kan de insirere andre til å skape musikk. Jazz er for mange barn en ukjent sjanger. Ved å fokusere på opplevelsen og lytting vil vi løfte kunstmøtet sammen med sterke animasjoner i bakgrunnen. Vi ønsker å også å kommenterer dagens samfunn med skjermbasert dialog.  
    Vi vet at høye forventinger påvirker elevenes kunstmøter og med forberedelser og etterarbeid ønsker vi å forlenge og maksimere elevenes opplevelse.

Om kunstner / utøver / gruppe

Are Rosseland spiller perkusjon, dirgerer i korps og er aktiv i mange andre band. Marius Gjersø spiller på en helt spesiell trompet, det fins bare en slik i hele verden og han har designet den selv. Han dirigerer også korps og er involvert i mange ulike musikkprosjekter. Peder Simonsen spiller tuba og har sitt eget stuido i Italia hvor han hjelper andre med å skape musikk.


Publikumskommentarer