Tilbake

Nordic Music days

En komposisjonsworkshop - for elevene på Musikklinjen.

Forfatter Ruth Lillegraven og komponist Ole André Farstad besøker skolen og arrangerer verkstedsdag hvor det lages lydlagt poesi/lydpoesi/poetiske lydverk.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

I et større perspektiv er skapende læringsprosesser også en forutsetning for elevenes danning og identitetsutvikling. Skolen skal verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og elevene skal få bruke sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
 • Idé/opplegg: Forfatter Ruth Lillegraven og komponist Ole André Farstad besøker skoler og arrangerer verkstedsdag hvor det lages lydlagt poesi/lydpoesi/poetiske lydverk.
  Elevene presenteres og utfordres på temaet Sannhet?, og vi ønsker å sammen undersøke hva sannhet kan bety. Hvem eier sannheten og hvem eier historien? Går det an å diskutere om musikken er sann? Min historie er like sann som din - men den blir aldri den samme historien. Vi vil se på viktigheten av å fortelle flere sider og slippe til mange stemmer. Alle
  eier sin egen sannhet. Etter en temaintroduksjon får elevene assosiasjonsøvelser som de utfører sammen med med Lillegraven. Videre gjør vi opptak av ord og lyder som kan lages i klasserom eller nære omgivelser. Sampler, redigerer på stedet og etter en 4-timers økt sitter vi igjen med små lydverk som publiseres i en dynamisk webportal som vi holder på å utvikle. Her kan både skole, hjem og andre finne tilbake til verkene og følge med på samlingen som utvikler seg. Vi vil at elevene skal fordype seg i utforskende prosesser i skjæringspunktet mellom poesi og musikk, og få en forståelse av en åpen kunstnerisk prosess. Lydpoesien vil også stilles ut på i en lyttestatsjon på familiedag i Stormen Bibilotek 16.november 2019. 
  Beskrivelse av produksjonen
  Det overordnede målet er todelt. Det ene er å gjøre barn og unge bevisst på sine kreative evner, og gi dem verktøy som de kan bruke til det beste for kulturlivet fremover. Vi vil gjøre dem modige til å skape noe selv, og ikke reprodusere andres ideer. Dette mener vi er viktige kvaliteter uavhengig av hva de ønsker å satse på i egne liv og arbeidsliv.
  Sannhetspoesi gir elevene kompositoriske utfordringer i skjæringspunktet mellom formidlingstradisjon, teknologi, poesi, lydbearbeiding og andre kunstuttrykk. Det er viktig å utfordre det skapende tidlig, sammen med profesjonelle utøvere vil vi belyse forholdet mellom tekst og musikk.
  Det andre er sette fokus på at hver og en stemme er like gyldig til å mene noe i offentligheten. Det du ser, tenker eller mener - er din sannhet. Vi må tåle å stå opp for det vi mener er viktig, og samtidig øve oss på å diskutere. Uenighet og meningsmotstand må ikke forveksles med hat og trakassering. Hvordan kan vi på best mulig måte legge til rette for at flest mulig ulike stemmer slipper til, og samtidig tåle debatt og uenighet? Den dagen kunstfeltet er fritt for friksjon er det
  dødt.

Om kunstner / utøver / gruppe

RUTH LILLEGRAVEN har siden debuten i 2005 skrevet en rekke bøker i ulike
sjangrer for barn og voksne. For diktsamlingen Urd (2013) mottok hun den
høythengende Brageprisen og for Sigd (2016) Nynorsk litteraturpris. Hun
er mangfoldig som få og har også dramatikk og thriller på verklisten!

OLE ANDRÈ FARSTAD er utdannet elgitarist og har masterutdanning fra Guildhall School of Music and Drama hvor han spesialiserte seg på samarbeidende komposisjon. Han fordeler sitt profesjonelle virke mellom utøvende musiker, elektrisk og akustisk gitar og diverse strenge instrumenter, komposisjon og pedagogiske prosjekter.


Publikumskommentarer