Tilbake

KONTRASTER

Hva er en kontrast og hvor mange finnes det egentlig? Når man først begynner å tenke over det blir det bare fler og fler. Mørk/lys, stor/liten, tykk/tynn, glad/trist, himmel/helvete, opp/ned ,samlet/spredt,  ja/nei.
I arbeidet med kunst kan man skjerpe uttrykket sitt ved å være oppmerksom på nyanser og mengden av kontraster som finnes. Presist bruk, og valg av måten å bruke kontraster på kan tydeliggjøre og forsterke opplevelsen av et verk.

Læreplanmål

Bruk verkstedet til å forsterke arbeidet med kompetansemål i kunst og håndverk:

Etter 7.årstrinn

 • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur
 • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Lena Søeborg
 • Idé/opplegg: Først har jeg en brainstorm med elevene, for å utvide bevisstheten for hva en kontrast kan være. Jeg skriver opp eksempler på tavlen og alle bidrar. Etter en ofte treig start er det nesten umulig å stoppe, når tavlen er skrevet full.
  Heretter viser jeg en utstilling med noen skulpturer. Mitt fokus på bruk av kontraster er ytterst forskjellig i disse arbeider. Hvert arbeid inneholder i praksis mange ulike kontrast former og vi kan diskutere hvilke som er viktigst, andre muligheter etc.
  I workshopen har jeg vanlig hvitt kopi papir som hovedmateriale. Alle begynner med et ark papir som ligger på gulvet. I neste objekt skal man velge en kontrast til dette arket; det kan være et krøllet ark, et lite ark, en sirkel form, eller noe annet. For hvert nytt objekt skal man velge EN tydelig kontrast til forrige objekt. Det blir en objektserie, lik en tankerekke, og selv om alle starter med samme utgangspunkt blir seriene helt forskjellige.
  Tingene som fremkommer kan være morsomme, vakre, foruroligende, og frem for alt personlige. De blir en klar kontrast til materialene som ikke i seg selv representerer noen egentlig verdi.
  Utover papir har jeg tråd, tape, tau, sakse metal tråd.  Ingen tegnesaker.  
  Jeg avslutter med en gjennomgang så alle får mulighet til å se og kommentere de andres arbeider og jeg har spørsmål og tilbake meldinger til alle.

Publikumskommentarer